Wat wij doen

Doelstelling

De Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (“VHAA”) is opgericht op 25 februari 1992. De vereniging heeft een dubbele doelstelling:

  • het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de beoefening van de advocatuur op het gebied van het arbeidsrecht in de ruimste zin van het woord, en
  • het onderhouden en bevorderen van de goede betrekkingen tussen de arbeidsrechtadvocaten onderling.

Bijeenkomsten

In dat kader organiseert de VHAA voor haar leden meerdere keren per jaar bijeenkomsten waarbij advocaten, rechters en wetenschappers lezingen geven over arbeidsrechtelijke actualiteiten of andere inhoudelijke arbeidsrechtelijke onderwerpen. De lezingen dragen bij aan kennisverbreding en verdieping en kunnen meetellen in het kader van de Permanente Opleiding voor de Advocatuur. Bij de borrel na afloop kan men onderling ervaringen uitwisselen en persoonlijke contacten verstevigen.

Overleg

Daarnaast voert de VHAA overleg met andere landelijke en regionale specialisatieverenigingen op het gebied van het arbeidsrecht.

VHAA

Ons bestuur

image
minus
plus
mr. Ruben (R.) van Arkel

Voorzitter

mr. Caroline (C. I.) van Gent

Secretaris

image
minus
plus
mr. Koen (K.P.D.) Vermeulen

Penningmeester

image
minus
plus
mr. Pascale (P.O.M.) van Boven-de Groot

Lid

image
minus
plus
mr. Barbara (B.S.) Hagemann

Lid