Lidmaatschap en aspirant-lidmaatschap

Voorwaarden

Het lidmaatschap van de VHAA staat open voor diegenen die zijn ingeschreven als advocaat in het arrondissement Den Haag, ten minste drie jaar de praktijk als advocaat in Nederland hebben uitgeoefend en zich voorafgaand aan hun aanmelding voor meer dan een kwart van de normale volle werkweek bezig hebben gehouden met de uitoefening van de praktijk als advocaat in het arbeidsrecht.

Aspirant-lid

Voor diegenen die nog niet voldoen aan bovenstaande eisen, bestaat de mogelijkheid om zich op voordracht van iemand die lid is van de VHAA, aan te melden als aspirant-lid. Om daarvoor in aanmerking te komen dient het aspirant-lid als advocaat ingeschreven te zijn in het arrondissement Den Haag en zich voorafgaand aan diens aanmelding voor meer dan de helft van de normale volle werkweek bezig te hebben gehouden met de uitoefening van de praktijk als advocaat in het arbeidsrecht. Aspirant-leden wordt verzocht ook de gegevens in te vullen van degene door wie u wordt voorgedragen.

Contributie

De contributie voor zowel leden als aspirant-leden bedraagt voor 2019 € 75 per jaar.

Door middel van het invullen en verzenden van onderstaand formulier gaat u akkoord met de voorwaarden voor het lidmaatschap, zoals hierboven samengevat en in de statuten omschreven.